Op Buten de Poorte werken we met een leerlingenraad.


De leerlingenraad...
De raad verwoordt ervaringen van leerlingen en komt met praktische plannen en voorstellen. Dit betreffen voorstellen die draagvlak hebben onder hun achterban. We kijken samen altijd of een plan uitvoerbaar is, zowel praktisch, financieel als wat regelgeving betreft. Mochten er struikelblokken zijn, dan wordt de leerlingenraad zelf geacht daar oplossingen voor aan te dragen. De leerlingen leren op die manier om realistische voorstellen te maken.

In het schooljaar 2018-2019 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad: