Plusklas

Op SOPOGO-scholen wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit. Zeker ook voor zorgleerlingen. De praktijk leert echter dat het grootste deel van de zorg over het algemeen uitgaat naar leerlingen die minder makkelijk het niveau halen. Minstens zo belangrijk is het om te kijken naar extra zorg en uitdagingen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Daarom hebben we binnen Sopogo Plusklassen in het leven geroepen. 
Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen gaan 1 dagdeel per week naar het Kompas in Middelharnis.

De plusklasleerlingen komen samen bij juffrouw Antoinette Okker. Tevens vinden er veel lessen plaats op de RGO in Middelharnis  (o.a. wiskunde, Frans, Engels en techniek).