BSO

De buitenschoolse opvang van Kibeo bevindt zich naast Buten de Poorte in het gebouw Oostdam.