Medezeggenschapsraad (MR)

 

Aan iedere school is een medezeggenschapsraad verbonden.
Op Buten de Poorte bestaat de medezeggenschapsraad uit twee ouders en drie teamleden. Het lidmaatschap van de MR is drie jaar.

De Medezeggenschapsraad heeft een aantal bevoegdheden, zoals het adviseren bij aanstelling en ontslag van personeelsleden, instemming bij vaststelling van het schoolwerkplan en het beleid voor het aangaan van samenwerking met andere instellingen. Ook wijzigingen in de organisatie van de school worden besproken met de leden van de MR.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn de leden van de MR namens het team: 

Namens de ouders:

 Eugénie  en afwisselend Nicole of Carolina vertegenwoordigen Buten de Poorte tijdens de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SOPOGO.

De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maanden plaats op school. Ze zijn openbaar.
De notulen worden, na goedkeuring, op de website geplaatst.
De vergaderdata voor 2019-2020 van de MR zijn terug te vinden in de kinderkalender op de site.

Aarzel niet contact op te nemen met de leden van de MR als u vindt dat er zaken zijn die in de medezeggenschapsraad besproken zouden moeten worden. 
Algemeen e-mail adres MR:
mrbutendepoorte@gmail.com

Reglement MR

Notulen:
Notulen_MR-vergadering_20_september_2016
Notulen_MR-vergadering_22_november_2016
Notulen_MR-vergadering_31_januari_2017
Notulen MR-vergadering 6 juni 2017
Notulen MR-vergadering 26 september 2017
Notulen MR vergadering 5 december 2017
Notulen MR vergadering 13 februari 2018
Notulen MR vergadering 10 april 2018
Notulen MR vergadering 11 juni 2018
Notulen MR vergadering 4 oktober 2018
Notulen MR vergadering 13 december 2018
Notulen MR vergadering 14 februari 2019
Notulen MR-vergadering 11 april 2019
Notulen MR-vergadering 13 juni 2019
Notulen MR-vergadering 03 oktober 2019