Godsdienstonderwijs en HVO (humanistisch vormingsonderwijs)


Op onze school besteden we aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen zoals godsdiensten, maatschappelijke en politieke opvattingen binnen het normale lesprogramma (taal, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis) zonder daarbij een bepaalde levensovertuiging uit te dragen. Daarnaast hebben ouders op een openbare school de mogelijkheid om te kiezen voor een vorm van identiteitsonderwijs naar eigen keuze.

O.b.s. Buten de Poorte biedt protestants christelijk godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs aan. Jaarlijks inventariseren we de behoefte van de ouders hiervoor en bij voldoende belangstelling gaan genoemde lessen door. Ook ouders die géén prijs stellen op deze lessen kunnen dit aangeven.  Hun kind blijft dan toevertrouwd aan de zorg van de groepsleerkracht.

Op onze school geven de volgende leerkrachten deze lessen:


    
Anja Hoolwerf            Sibylle Eijs