Onderwijsinspectie


Een goede school is een optelsom van allerlei factoren. Het team van Buten de Poorte vindt dat wij een school zijn die kinderen goed op weg helpt bij hun ontwikkeling tot volwassen mensen. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen een fijne schooltijd beleven. Een kind dat met plezier naar school gaat, leert uiteindelijk ook beter !

Uiteraard streven wij er ook naar om de einddoelstellingen van het basisonderwijs te halen. De onderwijsinspectie controleert alle scholen in Nederland hier jaarlijks streng op.
Onze tussenopbrengsten en eindopbrengsten voldoen aan alle normen. Daar werken we, met leerlingen en ouders samen, hard aan. Jaarlijks kunt u de resultaten teruglezen in onze schoolgids.

De onderwijsinspectie kijkt niet alleen naar toetsen op papier, maar komt ook minimaal 1x per 4 jaar langs op school om de praktijk te bekijken. Op 10 februari 2014 is de inspecteur op bezoek geweest op o.b.s. Buten de Poorte. De inspecteur bestudeert vooraf documenten en verdiept zich in de school. Op de dag zelf bezoekt hij diverse groepen, bekijkt documenten en toetsgegevens, vraagt dossiers op en spreekt uitgebreid met de directie en intern begeleider. Op grond van dit alles komt de onderwijsinspectie tot een oordeel.
Aan het eind van het bezoek vertelde de onderwijsinspecteur dhr. Brinkman dat hij tevreden is over de kwaliteit van het onderwijs, de zorg en begeleiding van de leerlingen en over de resultaten.


Op het rapport van de inspectie zijn we gepast trots. De inspectie geeft nl. niet vaak
een hoger cijfer dan een voldoende. We hebben echter ook meerdere malen een
"goed" op het rapport gekregen. Onze geschiedenis bij de onderwijsinspectie laat zien
dat we ons al jaren in de "groene" zone bevinden.
Ook in 2014 hebben we wederom het basisarrangement toegewezen gekregen.

De rapportage van de inspectie kunt u hier lezen of via de website van de onderwijsinspectie:
http://www.onderwijsinspectie.nl  (zoek scholen -  basisonderwijs - Buten de Poorte - Goedereede)